Drobečková navigace

Úvod > Zápis

Zápis


Elektronický předzápis 1. 4. - 7. 5. 2021

Řádný zápis 10. a 11. 5. 2021

Sledujte zde, prosím, aktuální informace k zápisu, budou průběžně doplňovány podle vývoje současné mimořádné situace.

 
TERMÍN ZÁPISU A ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ proběhne ve dnech 10. a 11. května 2021 (od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00) po rezervaci v předem stanoveném čase, dostaví se pouze jeden zákonný zástupce bez přítomnosti dítěte (jedná se o administrativní záležitost)
 

Od 1. dubna do 7. května 2021 bude probíhat elektronický předzápis. Z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ. Aplikace vás velmi přehledně a jednoduše provede jednotlivými úkony.

Předzápis bude probíhat v těchto krocích:

 • zadáte web adresu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hostavice a zvolíte REGISTRACE
 • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
 • přihlásíte se emailem a heslem
 • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ
 • zarezervujete si přímo čas řádného zápisu
 • vyplněnou žádost si oboustranně vytisknete
 • navštívíte dětského lékaře pro potvrzení
 • pak přijdete ve  vybraném čase k zápisu

Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • Vyplněné formuláře: žádost o přijetí, evidenční list (včetně lékařského potvrzení), prohlášení o vzájemné shodě
 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016). 

Směrnice pro přijímání dětí 2021

Místo pro podávání formulářů: 

MŠ Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, 198 00 Praha 9

Další možné způsoby podávání přihlášek prosím po individuální dohodě na tel. čísle 703 494 247