Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zahájení školního roku

Zahájení školního rokuDatum konání:
1.9.2020

25. 8. 2020

Milí rodiče,

na Vaše děti se těšíme v úterý 1. 9. Seznamy dětí, jak jsou rozděleny do tříd, již nyní visí na hlavních dveřích u vstupu do školky.

Nový školní rok zahájíme v běžném provozu a všichni uvidíme, jak se situace kolem covid – 19 bude vyvíjet dál. Chci apelovat na Vaši odpovědnost, abyste do školky vodili opravdu jen zdravé děti. Pokud jsou děti alergické, především s projevem rýmy, budeme požadovat lékařské potvrzení.

S příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit děti, zákonní zástupci ani zaměstnanci.

Dále prosím, abyste dodržovali rozestupy, snažili se vodit děti do školky v rozptýlených časech, aby se Vás kolem osmé nekumulovalo příliš mnoho v šatnách. Pokud se tak stane, doporučuji použít roušku.

U vstupu do budovy je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou, prosím používejte jej. Děti nemusí, ty si v co nejkratším čase po příchodu do třídy důkladně umyjí ruce mýdlem a vodou. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou jednorázovými ručníky.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Denně se provádí úklid všech místností. Úklid povrchů a ploch se provádí s použitím dezinfekčního prostředku.

Probíhá průběžné větrání všech prostor školky.

Aktualizujte prosím kontakty (telefonní čísla a e-maily) u svých p. učitelek na třídách.

V případě konkrétních mimořádných situací s onemocněním covid – 19 je škola povinna postupovat dle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Pokud se u dítěte objeví příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně škola informuje zákonného zástupce, aby vyzvedl dítě ze školky v nejkratším možném čase. Zákonný zástupce poté kontaktuje svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Všem přeji příjemný vstup do nového školního roku.

Ing. Markéta Havelková, Ph.D. (ředitelka MŠ Hostavice)