Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Režim návratu ze zahraničí

Režim návratu ze zahraničíVážení rodiče,

zasílám informace z MŠMT týkající se pravidel návratu dětí ze zahraničí do mateřské školy:

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách:

 • V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí
  přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání
  pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do
  nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče
  o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného
  partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo
  podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým
  rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o
  návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
 • Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp.
  s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou
  automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
 • I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
 • Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro
  všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Samoizolací se rozumí: omezení volného pohybu (čili setrvání v místě bydliště či jiném podobném místě) na nezbytně nutné minimum s výjimkou:
a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
c) akutních cest do zdravotnických zařízení,
d) cest do zařízení sociálních služeb; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
f) pohřbů; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu)
V případě osob, které se vrátily ze zemí extrémního rizika nákazy, je také povinnost při opuštění bydliště/izolace (ve výše odůvodněných případech) nosit respirátor po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky.

 

Zde naleznete celý dokument od MŠMT: Informace pro školy a školská zařízení 14. července 2021.pdf

Odkaz na: Seznam zemí podle míry rizika nákazy

 

Děkuji za spolupráci a přeji krásné léto.

Radka Mikolášková