Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zápis > Zápis pro cizince uprchlíky

Zápis pro cizince uprchlíkyZápis pro cizince uprchlíky

K zápisu do MŠ v období od 3. do 4. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. A) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu

14. 6. 2022 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 v ředitelně MŠ.

V tento den rodiče odevzdají originály vyplněných tiskopisů s podpisy a zároveň dodají kopii víza o strpění a náhradní průkaz pojištěnce VZP. Tiskopisy potřebné k zápisu je možné vyzvednout

30. 5. 2022 od 14:00 do 16:00 v ředitelně MŠ.

Bohužel již nyní díky velkému množství žádostí o přijetí dětí v elektronickém předzápise je jasné, že děti nebudou z kapacitních důvodů do MŠ přijaty. Zápis bude sloužit pro zjištění počtu zájemců a informace bude předána zřizovateli, tj. MČ Praha 14.