Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022Výsledky zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

Mateřská škola Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 jako správní orgán příslušný rozhodla prostřednictvím ředitelky podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 34 téhož zákona o přijetí dětí, jejichž správní řízení o přijetí je vedeno pod těmito registračními čísly:

82       Přijímá se od 1.9.2021

84       Přijímá se od 1.9.2021

9         Přijímá se od 1.9.2021

50       Přijímá se od 1.9.2021

92       Přijímá se od 1.9.2021

72       Přijímá se od 1.9.2021

67       Přijímá se od 1.9.2021

18       Přijímá se od 1.9.2021

39       Přijímá se od 1.9.2021

63       Přijímá se od 1.9.2021

16       Přijímá se od 1.9.2021

96       Přijímá se od 1.9.2021

10       Přijímá se od 1.9.2021

93       Přijímá se od 1.9.2021

48       Přijímá se od 1.9.2021

59       Přijímá se od 1.9.2021

97       Přijímá se od 1.9.2021

1         Přijímá se od 1.9.2021

14       Přijímá se od 1.9.2021

36       Přijímá se od 1.9.2021

30       Přijímá se od 1.9.2021

42       Přijímá se od 1.9.2021

37       Přijímá se od 1.9.2021

49       Přijímá se od 1.9.2021

20       Přijímá se od 1.9.2021

4         Přijímá se od 1.9.2021

21       Přijímá se od 1.9.2021

80       Přijímá se od 1.9.2021

17       Přijímá se od 1.9.2021

6         Přijímá se od 1.9.2021

88       Přijímá se od 1.9.2021

53       Přijímá se od 1.9.2021

5         Přijímá se od 1.9.2021

7         Přijímá se od 1.9.2021

90       Přijímá se od 1.9.2021

91       Přijímá se od 1.9.2021

41       Přijímá se od 1.9.2021

60       Přijímá se od 1.9. 2021

 

Zveřejněním registračních čísel dětí přijatých se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené. Rozhodnutí o přijetí lze osobně vyzvednout dne 27. 5. 2021 od 13:00 do 16:30 v MŠ Hostavice v místě konání zápisů (vchod do MŠ od zadního parkoviště).

Rodiče přijatých dětí žádáme, aby do 11. 6. 2021 zprávou na adresu mshostavice@seznam.cz potvrdili nástup dítěte do MŠ od 1. 9. 2020.

Pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 23. června 2021 od 16.00 na zahradě MŠ, v případně nepříznivého počasí v červené třídě, informační schůzka. Na schůzku přijde vždy jen jeden zákonný zástupce s respirátorem a bez dítěte.

Dnem přijetí vzniká zákonným zástupcům dítěte povinnost plateb školného, na schůzce rovněž obdržíte variabilní symboly pro platby školného a stravného. Informace k povinnému vzdělávání dětí v MŠ je obsažena ve školním řádu platném od 1. 9. 2020, který je dostupný na webu MŠ (záložka dokumenty). Děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání školné neplatí.

 

Výsledky zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Seznam registračních čísel dětí nepřijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

Mateřská škola Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 jako správní orgán příslušný rozhodla prostřednictvím ředitelky podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 34 téhož zákona o nepřijetí dětí, jejichž správní řízení o přijetí je vedeno pod těmito registračními čísly:

51       Nepřijímá se

74       Nepřijímá se

15       Nepřijímá se

57       Nepřijímá se

85       Nepřijímá se

73       Nepřijímá se

58       Nepřijímá se

66       Nepřijímá se

19       Nepřijímá se

26       Nepřijímá se

24       Nepřijímá se

69       Nepřijímá se

38       Nepřijímá se

87       Nepřijímá se

61       Nepřijímá se

68       Nepřijímá se

45       Nepřijímá se

65       Nepřijímá se

13       Nepřijímá se

76       Nepřijímá se

78       Nepřijímá se

32       Nepřijímá se

86       Nepřijímá se

28       Nepřijímá se

43       Nepřijímá se

27       Nepřijímá se

25       Nepřijímá se

70       Nepřijímá se

77       Nepřijímá se

40       Nepřijímá se

29       Nepřijímá se

2         Nepřijímá se

75       Nepřijímá se

56       Nepřijímá se

12       Nepřijímá se

81       Nepřijímá se

34       Nepřijímá se

62       Nepřijímá se

95       Nepřijímá se

33       Nepřijímá se

8         Nepřijímá se

54       Nepřijímá se

23       Nepřijímá se

64       Nepřijímá se

79       Nepřijímá se

11       Nepřijímá se

31       Nepřijímá se

83       Nepřijímá se

44       Nepřijímá se

22       Nepřijímá se

94       Nepřijímá se

55       Nepřijímá se

Rozhodnutí o nepřijetí je potřeba osobně vyzvednout dne 27. 5. 2021 od 13:00 do 16:30 v MŠ Hostavice v místě konání zápisů (vchod do MŠ od zadního parkoviště). Pokud nemůžete rozhodnutí osobně vyzvednout v tento termín, prosím o sjednání termínu osobního převzetí na e-mailové adrese mshostavice@seznam.cz.

 

 

Ing. Markéta Havelková, Ph.D.

ředitelka školy