Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zápis > Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

Mateřská škola Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 jako správní orgán příslušný rozhodla prostřednictvím ředitelky podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 34 téhož zákona o přijetí dětí, jejichž správní řízení o přijetí je vedeno pod následujícími registračními čísly.

Zveřejněním registračních čísel dětí přijatých se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené. Rozhodnutí o přijetí lze osobně vyzvednout dne 24. 5. 2022 od 8:00 do 11:30 a od 13:00 do 16:00 v MŠ Hostavice v ředitelně.

Rodiče přijatých dětí žádáme, aby do 3. 6. 2022 zprávou na adresu mshostavice@seznam.cz potvrdili nástup dítěte do MŠ od 1. 9. 2022.

Pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční v úterý 21. června 2022 od 16.00 na zahradě MŠ, v případně nepříznivého počasí v červené třídě, informační schůzka. Na schůzku prosím přijďte bez dětí.

Dnem přijetí vzniká zákonným zástupcům dítěte povinnost plateb školného a stravného, na schůzce obdržíte platební informace včetně variabilních symbolů pro obě platby. Informace k povinnému vzdělávání dětí v MŠ je obsažena ve školním řádu platném od 1. 9. 2021, který je dostupný na webu MŠ (záložka dokumenty). Děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání školné neplatí.

56 Přijímá se od 1.9.2022

69 Přijímá se od 1.9.2022

43 Přijímá se od 1.9.2022

68 Přijímá se od 1.9.2022

73 Přijímá se od 1.9.2022

46 Přijímá se od 1.9.2022

89 Přijímá se od 1.9.2022

62 Přijímá se od 1.9.2022

6   Přijímá se od 1.9.2022

50 Přijímá se od 1.9.2022

32 Přijímá se od 1.9.2022

33 Přijímá se od 1.9.2022

14 Přijímá se od 1.9.2022

22 Přijímá se od 1.9.2022

65 Přijímá se od 1.9.2022

24 Přijímá se od 1.9.2022

23 Přijímá se od 1.9.2022

3   Přijímá se od 1.9.2022

76 Přijímá se od 1.9.2022

41 Přijímá se od 1.9.2022

18 Přijímá se od 1.9.2022

75 Přijímá se od 1.9.2022

45 Přijímá se od 1.9.2022

93 Přijímá se od 1.9.2022

105 Přijímá se od 1.9.2022

77 Přijímá se od 1.9.2022

26 Přijímá se od 1.9.2022

63 Přijímá se od 1.9.2022

57 Přijímá se od 1.9.2022

106 Přijímá se od 1.9.2022

36 Přijímá se od 1.9.2022

60 Přijímá se od 1.9.2022

52 Přijímá se od 1.9.2022

1   Přijímá se od 1.9.2022

95 Přijímá se od 1.9.2022

 

Vyvěšeno dne: 24.5.2022

Ing. Markéta Havelková, Ph.D.

ředitelka školy