Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Přerušení provozu MŠ od 1. - 21. 3. 2021

Přerušení provozu MŠ od 1. - 21. 3. 2021Vážení rodiče,

dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Odkaz na usnesení vlády:

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

Od pondělí 1. 3. 2021 je mateřská škola UZAVŘENA včetně školní jídelny.

Spádová MŠ pro rodiče dětí z Integrovaného záchranného systému je MŠ Obláček, Šebelova 874, 19800 Praha 14, Černý most II. Ředitelka školy: Bc. Jitka Kuchařová. Aby tam dítě mohlo chodit, musí zákonný zástupce požádat zaměstnavatele, aby danou osobu nahlásil na MHMP (Magistrát hl. m. Prahy). Ten pak určí seznam dětí, které do MŠ Obláček budou docházet.  Rodič nemůže přivést dítě ráno do MŠ, aniž požádá zaměstnavatele a ten MHMP. Pokud nebude mít paní ředitelka dítě v seznamu od MHMP, takové dítě nepřijme.

Z důvodu uzavření celé MŠ budeme pokračovat v distančním vzdělávání, pro předškolní děti povinné. Úkoly pro předškoláky a dále i několik tipů, jak u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, sluch, jemnou motoriku atd.) naleznete v záložce PRO RODIČE - DISTANČNÍ VÝUKA. Heslo je stejné jako pro FOTOGALERII. Náměty na práci i úkoly budou vybírány s ohledem na oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vypracované úkoly dětem schraňujte a po návratu k běžné docházce do MŠ přineste. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. Zadané úkoly mohou samozřejmě plnit i mladší děti ve chvílích, kdy jim pobyt doma bude už dlouhý.

Pokud některý z rodičů nemá přístupové heslo, nahlaste tuto skutečnost na email mshostavice@seznam.cz

Budete-li žádat o ošetřovné, je třeba následující:

·         Informovat svého zaměstnavatele

·         Vyplnit si žádost, která je uveřejněna na stránkách čssz.cz

·         Vyplněnou a podepsanou žádost předáte svému zaměstnavateli, který ji potvrdí a odešle

 Tiskopis:  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 Informace: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Přeji pevné zdraví, nervy a budeme se těšit doufejme za tři týdny. 

Markéta Havelková a kolektiv MŠ