Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Prodloužení a rozšíření karantény

Prodloužení a rozšíření karantényVážení rodiče, 

dalším epidemiologickým šetřením byl zjištěn nový kontakt s Covid pozitivním dítětem. Karanténa se proto prodlužuje a rozšiřuje i na děti, které byly v zelené třídě 15. nebo 16. 2. i v odpoledních hodinách. Všichni rodiče, jejichž dětí se karanténa týká, byli již kontaktováni.
Ti z těch, kteří již absolvovali PCR test na Covid a byli v MŠ dne 15. nebo 16. 2. 2021, musí bohužel opět na PCR testy. Výsledky testů zasílejte na email, případně volejte. Rychlost informace (především u pozitivního testu) ovlivní další chod MŠ. Měli bychom vůči sobě být teď opravdu ohleduplní víc než kdy jindy... O tomto dalším kontaktu jsem se nedozvěděla od rodičů, nýbrž od hygieny! 
 
Při návratu dětí do MŠ 1. 3. 2021, na které se vztahuje karanténa, je nutné předložit negativní PCR test, který nebude starší než 21. 2. 2021.
Děkuji za pochopení a trpělivost. O případných změnách budu dále informovat.
Přeji pevné zdraví.
Markéta Havelková
 
Přeposílám nové vyjádření hygieny:

 

Vážená paní ředitelko,

dne 16. 2. 2021 byl/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy (MŠ Hostavice, Praha 9) s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření 26. 2. 2021 – včetně (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z nosohltanu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

 Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  
 

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění osoba v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

S pozdravem

 Ing. LUCIE KUBÁTOVÁ

ODBORNÝ REFERENT ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ  A MLADISTVÝCH


Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

lucie.kubatova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 735 726 538

+420 281 000 425

Budete-li žádat o ošetřovné, je třeba následující:

·         Informovat svého zaměstnavatele

·         Vyplnit si žádost, která je uveřejněna na stránkách čssz.cz

·         Vyplněnou a podepsanou žádost předáte svému zaměstnavateli, který ji potvrdí a odešle

 Tiskopis:  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 Informace: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu