Mateřská škola Hostavice

VÁS VÍTÁ NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

14. 9. 2020

Vážení rodiče,

tak pro tuto chvíli dobrá zpráva, zmiňované testy jsou negativní.

 

13. 9. 2020

Vážení rodiče,

byla jsem informována, že jedno z našich dětí (úplně jedno z jaké třídy, protože kvůli společným prostorám nelze zamezit vzájemnému styku) přišlo do kontaktu s příbuzným s potvrzenou nemocí covid-19. Toto dítě zůstává doma. Od rodiny dostanu aktuální informace, jakmile budou vědět více a dle toho budeme postupovat dále. I když šance přenosu je malá, věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí.

Ing. Markéta Havelková, Ph.D.

 

6. 9. 2020

Ve středu 9. 9. 2020 proběhne INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE MŠ OD 16:00 na zahradě MŠ.

POKUD NEPŮJDE DODRŽET DOSTATEČNÉ ROZESTUPY, PROSÍM POUŽIJTE ROUŠKU.

PROSÍM PŘIJĎTE VŽDY JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, SCHŮZKA PROBĚHNE BEZ DĚTÍ.

 

 

3. 9. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k vysoké nárůstu potvrzených případů nemoci COVID-19 je do budovy MŠ umožněn vstup rodičům a doprovázejícím osobám pouze v rouškách.

Děkuji za pochopení!

Ing. Markéta Havelková, Ph.D.

 

25. 8. 2020

Milí rodiče,

na Vaše děti se těšíme v úterý 1. 9. Seznamy dětí, jak jsou rozděleny do tříd, již nyní visí na hlavních dveřích u vstupu do školky.

Nový školní rok zahájíme v běžném provozu a všichni uvidíme, jak se situace kolem covid – 19 bude vyvíjet dál. Chci apelovat na Vaši odpovědnost, abyste do školky vodili opravdu jen zdravé děti. Pokud jsou děti alergické, především s projevem rýmy, budeme požadovat lékařské potvrzení.

S příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit děti, zákonní zástupci ani zaměstnanci.

Dále prosím, abyste dodržovali rozestupy, snažili se vodit děti do školky v rozptýlených časech, aby se Vás kolem osmé nekumulovalo příliš mnoho v šatnách. Pokud se tak stane, doporučuji použít roušku.

U vstupu do budovy je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou, prosím používejte jej. Děti nemusí, ty si v co nejkratším čase po příchodu do třídy důkladně umyjí ruce mýdlem a vodou. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou jednorázovými ručníky.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Denně se provádí úklid všech místností. Úklid povrchů a ploch se provádí s použitím dezinfekčního prostředku.

Probíhá průběžné větrání všech prostor školky.

Aktualizujte prosím kontakty (telefonní čísla a e-maily) u svých p. učitelek na třídách.

V případě konkrétních mimořádných situací s onemocněním covid – 19 je škola povinna postupovat dle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Pokud se u dítěte objeví příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně škola informuje zákonného zástupce, aby vyzvedl dítě ze školky v nejkratším možném čase. Zákonný zástupce poté kontaktuje svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Všem přeji příjemný vstup do nového školního roku.

Ing. Markéta Havelková, Ph.D. (ředitelka MŠ Hostavice)

 

31. 7. 2020

Ve středu 9. 9. 2020 proběhne INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE MŠ OD 16:00 na zahradě MŠ, při nepřízni počasí v červené třídě. 

 

 FB_IMG_1585152478276.jpg

 

 

 

 

Aktuality 

 

AKCE ŠKOLY

Říjen 2020

 

 1. 10. dopoledne

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

"Perníková pohádka" - divadlo Lída Helligerová

(hrazeno z rodičovského příspěvku) 

 

21. 10. dopoledne

PROJEKTOVÝ DEN 

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – malý zpracovatel odpadu

-pouze pro předškoláky ze zelené třídy

(hrazeno ze šablon II.)

 

23. 10. dopoledne

PROJEKTOVÝ DEN 

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – malý zpracovatel odpadu

-pouze pro předškoláky z oranžové třídy

(hrazeno ze šablon II.)